Spielgruppen

Spielgruppe Sunneschyn (Ligerz)

Montag 08.30 – 11.30 Uhr

Leitung: Silvia Jaggi

Kontakt: Infos unter: www.pjnsel.ch

 

Spielgruppe Zwärgenäscht (Twann)

Mittwoch 08.15 – 11.15 Uhr

Leitung: Nicole Schneider

Kontakt: Infos unter: www.pjnsel.ch